Geomålrettede annonser for Altibox

For vår kunde Altibox og deres 37 partnere måtte vi tenke helt nytt for å automatisere jobben!

Bakgrunn:

Altibox har 37 partnere og hundrevis av lokasjoner, som de ønsket å nå ut til med lokale budskap. Det ville vært umulig å sette opp en kampanje på den konvensjonelle måten. Her måtte vi tenke nytt.

Løsning:

For å spare mye tid og manuelt arbeid satt vi opp en feed i Google Docs med lokasjoner (stedsnavn og tilknyttet postnummer), og koblet den opp mot Smartly sin automated ads-funksjon.

Resultat:

På kun få minutter autogenererte vi hele 792 individuelle, geobaserte annonser og annonsesett. Kampanjen genererte en enorm økning i leads, samt en betydelig nedgang i cost per lead. I tillegg til dette bidro kampanjen med svært god synlighet.

altibox-annonser.png